Hizkuntza irizpideak

Udalean hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak.

2018ko abenduaren 3an Osoko Bilkurak onarturikoak