2023-24 ikasturterako dirulaguntzak

2023-2024 ikasturterako dirulaguntzen DEIALDIA ikusi

ONURADUNAK

 • 16 urtetik gorakoa dutenak, dirulaguntzaren xede den ikastaroa amaitzen den datarako.
 • Andoainen erroldatuta egotea dirulaguntza eskatzen denetik zenbatzen hasita eta sei hilabete lehenagotik, gutxienez.

BALDINTZAK.

 • Gutxienez %85eko bertaratzea egiaztatzea.
 • HABEk 2023-24 ikasturterako eskaintzen dituen dirulaguntzak eskuratzeko aukerarik ez izatea. Salbuespena izango dira HABEren C1 maila edo C2 maila egin dutenak. Kasu honetan Udalari eskatu ahal izango diote dirulaguntza nahiz eta HABErena ere dagokien azterketa gaindituz gero.
 • Eskabidea eta agiriak horretarako ezarritako epean aurkeztea.

ESKABIDEAK (INPRIMAKIA)

 1. MULTZOA: 2023ko urriaren 1etik aurrera hasi eta 2024ko martxoaren 1etik ekainaren 30 bitartean bukatzen diren ikastaroak.

Eskaera aurkeztu: Ekainaren 30 baino lehen

Behin-behineko ebazpenaren argitalpena webgunean: uztailaren 17an

Behin betiko ebazpenaren argitalpena webgunean: IRAILAREN 4an

 1. MULTZOA: 2023ko urriaren 1etik aurrera hasi eta 2024ko martxoaren 1a baino lehen bukatzen diren ikastaroak:

Eskaera aurkeztu: Martxoaren 9 baino lehen

Behin-behineko ebazpenaren argitalpena webgunean: apirilaren 17an

Behin betiko ebazpenaren argitalpena webgunean: MAIATZAREN 10ean

 1. MULTZOA: 2024ko ekainaren 1etik aurrera hasi eta 2024ko urriaren 1 baino lehen bukatzen diren ikastaroak:

Eskaera aurkeztu: Ekainaren 30etik urriaren 1 arte

Behin-behineko ebazpenaren argitalpena webgunean: urriaren 16an

Behin betiko ebazpenaren argitalpena webgunean: AZAROAREN 8an

Dirulaguntzen behin-behineko eta behin betiko ebazpenak Andoaingo Udaleko Euskara Zerbitzuaren webgunean (https://www.andoaindarraeuskaraz.eus/) argitaratuko dira.

Andoaingo Udalak zuzenean kontsultatuko ditu beharrezkoak diren datuak, baldin eta interesduna horren aurka agertu ezean, NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez.

DIRULAGUNTZA ARRUNTAK

Ohiko dirulaguntza:  % 90

Barnetegietako ostatu gastuei dagokienez, Udalak, gehienez ere, %50eko dirulaguntza emango du.

2023-2024 ikasturterako honako gehienezko kopuruak ezartzen dira dirulaguntzetarako:

 • Ikasleak euskara ikasteko edo hobetzeko 1.000 €ko dirulaguntza jaso dezake gehienez ere ikasturte honetan.
 • Autoikaskuntza ikastaroen kasuan, Udalak 800 €rekin lagunduko du, gehienez, ikasleko eta ikasturteko
 • Barnetegietako ostatu gastuen gehienezko kopurua 300 €koa izango da ikasleko eta ikasturteko.
 • C1 edo C2 ikastarorik egin duen ikasleak 700 € jaso dezake gehienez ikasturteko.

1993an edo aurretik jaio diren HABEren C1 mailan aritu diren ikasleei eta C2 mailan aritu diren ikasle guztiei ikasturte honetarako ezarritako dirulaguntza emango zaie, hau da, % 85ekoa edo % 100ekoa, beren egoera pertsonalaren arabera eta betiere 6. artikuluko baldintzak betetzen badituzte. Bi kasu horietan ez da kontuan hartuko HABEren azterketa gainditu duten, ezta HABEren dirulaguntza dagokien ala ez.

1994an edo ondoren jaio diren HABEren C1 mailan aritu diren baina azterketa gainditu ez duten ikasleei ere ikasturte honetarako ezarritako dirulaguntza emango zaie, hau da, %85ekoa edo %100ekoa, beren egoera pertsonalaren arabera, eta betiere 6. artikuluko baldintzak betetzen badituzte.

1994an edo ondoren jaio diren HABEren C1 mailan aritu diren eta azterketa gainditu duten ikasleei, berriz, Udalak ez die dirulaguntzarik emango, HABEk eskainitakoa eska dezakete eta.

%100eko DIRULAGUNTZAK

Ondorengo baldintza hauetakoren bat ere betetzen dutenek:

 • Familia unitateko kide bakoitzarengatiko diru-sarrera gordinen batez bestekoa LGS x 12 euro baino gehiagokoa ez izatea. Familia unitatetzat jotzen da ohiko helbidean elkarrekin bizi diren pertsona guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biztanleen udal erroldako datuak. Gurasoekin bizi diren 30 urtetik gorako dirulaguntza eskatzaileak, ordea, kide bakarreko bizikidetzako unitatetzat hartuko ditu Udalak. Era berean, gurasoekin bizi diren eskatzailearen anaia-arrebak 30 urtetik gorakoak direnean, ez dira bizikidetzako unitateko kide konputagarritzat hartuko.

         Baldintza hau betetzen dutenek matrikularen %80 aurreratzea eskatu ahal izango dute

 • Familia ugariaren titulua edukitzea.
 • Hauetako kolektiboetako kide izatea:
  • Andoaingo merkataritza eta ostalaritzako jardundegietan lan egiten duten andoaindarrak.
  •  A1 maila egiten dutenak

%100eko dirulaguntza hori jaso nahi dutenek Udalean aurkeztu beharko dituzte horretarako eskatzen zaizkien datu eta agiri guztiak eta horiek egiaztatzeko egin behar diren azterketa guztiak onartu beharko dituzte.

MATRIKULAREN %80 AURRERATZEA ESKATU DUTENAK

 • Udalak matrikularen % 80 zuzenean ordainduko dio euskaltegiari.
 • Matrikularen gainontzeko % 20a ikasleak ordaindu beharko du, eta ikasturte amaieran Udalak itzuliko dio, baldin eta ikastaroan zehar gutxienez % 85eko asistentzia eta aprobetxamendua justifikatzen baditu.

Gutxieneko asistentzia hori bete ez dutenei Udalak aurreratutako matrikularen %80 itzultzeko eskatuko die. Diru-itzulketa bi hilabeteko epean egin beharko da, bestela ezingo dute hurrengo bi ikasturteetan bekarik eskatu.

 

NON eta NOLA eskatu dirulaguntza?

Aurrez-aurre:
ATARIA – Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua)
Goikoplaza z/g 20140 Andoain
8:00 – 14:30 (Udan 8:00 – 14:00)
Tf.: 943 300 830

Internetez:
Zerbitzu Telematikoak:
Aurkeztu daitezke ere Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako sarrera erregistroetan eta postetxeetan.

EUSKALTEGIAK ANDOAINEN:
Andoaingo AEK
Plazaola,2 – atzekaldea
Tf.: 943 591 704 – web: www.aek.euse-posta: andoain@aek.eus

ESKABIDEAK:

Dirulaguntza arrunta

Andoaingo Udalak 2022ko uztailaren 22an hasierako onarpena eman zion Ordenantzari eta irailaren 29an argitaratu egin zen GAOn. (Ikusi Ordenantza)