Erabilera Plana

Ondorengo bost urteotan udal zerbitzuetan ere euskararen erabilera areagotzeko konpromisoaren erakusgarri, 2018ko abenduaren 3an Osoko Bilkurak onartu zuen

“Andoaingo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana 2018-2022”