Dirulaguntzak

Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko ORDENANTZA, Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2022ko uztailaren 22an onartutakoa, hasierako izaeraz, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2022ko irailaren 29an.

Dirulaguntza mota bakoitzari dagokion deialdia argitaratuko da urtero.

2024ko DEIALDIA