Dirulaguntzak

Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko Ordenantza, Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2015eko apirilaren 30ean onartutakoa, hasierako izaeraz, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2015eko ekainaren 24an