Euskara Andoainen

Datu soziolinguistikoak

Andoainen euskararen egoerak pixkanaka eta nabarmen egin du aurrera azken bizpahiru hamarraldietan. Herritarren %50eko langaren gainetik daude jadanik elebidunak, eta beste %21ek euskara ulertzen du, nahiz eta ez den hitz egiteko gai. Euskaraz ez dakitenak, beraz, ez dira %30era iristen. Eguneroko bizitzan gero eta gehiago erabiltzen den hizkuntza izatea da euskara bizirik eta gero eta indartsuago nahi dugun guztion erronka. Andoaingo euskararen egoera hobeto ezagutzeko Soziolinguistikako Klusterrak ekoiztutako txostena, 1986tik 2013 urtera bitarteko ibilera jasotzen duena, jartzen dizuegu esku artean.

Datu soziolinguistikoak

Kale Neurketa

ZENBAT EUSKARA ENTZUTEN DA ANDOAINGO KALEETAN?

Euskararen osasunaren berri izateko, argigarria da erabilera zenbatekoa eta nolakoa den jakitea. Ez baita neurri berean erabiltzen etxean edo eskolan, kalean haurrekin edo helduekin hitz egiterakoan, dendetan edo udaletxean, gazteen edo helduen artean… Zenbateraino erabiltzen ote da euskara Andoaingo merkataritzan, udaletxean, finantza entitateetan, ostalaritzan, lantokietan, lagunartean, anbulatorioan, merkatuan, kirolean, etxean… azken batean, eguneroko bizitzan, zenbat? Eta zenbateraino erabiltzen ote da euskara kalean bertan (ez ostalaritzan edo dendetan edo banketxean edo lantokian, kalean baizik)?

Hementxe duzu informazioa eskura, ez aurreko guztiaz, ezta gutxiagorik ere, baina bai kalean bertan egiten den euskararen erabileraz. 2016ko hondarrean, Udalaren enkarguz, Soziolinguistika Klusterrak egin zuen bost urtez behin egiten duen Andoaingo euskararen kaleko erabileraren neurketa. Hain zuzen azterlan horixe da hemen eskura dagoena. Azterlan honetan jasotzen dena da Andoaingo kaleetan zenbat euskara entzuten den, edo zehatzago esanda, kalean izaten diren elkarrizketetatik zenbat diren euskaraz (zenbat elkarrizketa diren euskaraz eta elkarrizketa horiek zein adinetako herritarren artekoak diren).

2.370 pertsonaren arteko elkarrizketak izan dira euskaraz. Horrek esan nahi du, kalean izan diren elkarrizketa guztien % 21,6 izan direla euskaraz. Duela bost urte baino bost puntu gehiago (2011n % 16,6 izan baitziren euskaraz).

Ez goaz atzera, bagoaz aurrera, eta hori pozgarria da. Badugu, beraz, alaitzeko motiborik. Halere, nahi genukeen bezain azkar ote goaz? Edo, garrantzitsuagoa dena: ezin ote gintezke azkarxeago joan? Baiezkoan gaude, uste dugu handitu dezakegula euskararen erabilera Andoainen, eta posible dela kalean ere euskara gehiago entzutea.

Euskara erabiltzea da euskararen alde egin dezakegun gauzarik onena:

AHOZ AHO, BIZI-BIZI.

Kale Neurketa 2016

Andoainen 2011n burutu zen neurketan izandako jaitsiera ikusita, Udalak, Klusterrarekin batera, erabaki zuen 2013an beste bat egitea. 2011n bezalaxe, kale-neurketaren metodologia behaketa zuzena da; neurtzaileek herriko kaleetan zehar topatzen duten jendeak darabilen hizkuntza jasotzen dute, ezertxo ere galdetu gabe. Norbanakoaren hizkuntza baino, taldeko elkarrizketa-hizkuntza da neurtzen dena. Hemen jarraian duzue ikerketaren emaitza txostenean jasoa

Kale Neurketa 2013
[/gdlr_column]
[/gdlr_row]

Euskararen Aholku Batzordeak

eab
Euskararen Aholku Batzordeak (EAB) Udalak eta herrian euskararen erabilera handitzeko interesa duten herritarrek osatzen dute. Urtean bi aldiz, gutxienez, biltzen da, eta batzorde horren helburuak dira:

  • Jarraipena egitea eta aholkuak ematea:
    • Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren (ESEP) inguruan.
    • ESEP garatzeko urtez urteko kudeaketa planaren inguruan.
  • Oro har, Andoaingo udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko jarduerak aztertzea eta proposatzea, beti ere Andoaingo Udalaren eraginpeko esparruetan.