Euskara ikasteko

Euskara ikasteko dirulaguntzak

HELBURUA ETA ONURADUNAK

Andoaingo biztanleei beren euskalduntze prozesuan euskara ikastea sustatzeko dirulaguntzak ematea.

 • 16 urtetik gorakoa izatea, dirulaguntzaren xede den ikastaroa amaitzen den datarako.
 • Andoainen erroldatuta egotea dirulaguntza eskatzen denetik zenbatzen hasita eta sei hilabete lehenagotik, gutxienez.
 • HABEk homolagatutako ikastaroa egitea HABEk homologatutako euskaltegietan, barnetegietan eta autoikaskuntza ikastegietan.

BALDINTZAK

 • Ikasleak gutxienez %85eko bertaratzea egiaztatu behar du
 • Ikastaroa A0-B2 mailen artekoa bada, azpimaila bat gainditu beharko da, gutxienez. Azpimaila berberari dagokion dirulaguntza gutxienez ere bi ikastarotan jaso ahal izango da osorik.
 • Ikastaroa C1 mailari dagokiona bada, azpimaila bat gainditu beharko da, gutxienez. Ikasleak, lehendik diruz behin lagundutako azpimaila baino ez badu gainditu, legokiokeen dirulaguntzaren erdia jasoko du beste behin bakarrik.
 • Laugarren mailako ikastaroa behin laguntzeko aukera eskainiko da.
 • C2 mailako ikastaroari dagokionez, azpimaila bat gainditu beharko da gutxienez, eta behin bakarrik emango da dirulaguntza.
 • Aurretiazko eskabidea, eskabidea bera eta agiriak horretarako ezarritako epean aurkeztea.

DIRULAGUNTZEN EZAUGARRIAK

 • Ohiko dirulaguntza: %85.
 • Dirulaguntza berezia (familia ugaria, edo familia unitateko kide bakoitzarengatiko dirusarrera gordinen batez bestekoa LGS X 12 euro baino gehiagokoa ez izatea): %100.
 • AUTOIKASKUNTZA Ikastaroetan, gehienezko kopurua 675 euro ikasturteko eta ikasleko.
 • BARNETEGIETAKO ostatu gastuei dagokienez, %50eko dirulaguntza, beti ere 400 euroko mugapean, ikasleko eta ikasturteko.
 • ESKABIDEAK

  Eskatzaileek aurretiazko eskabidearen inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, ikastaroa hasten denetik 30 eguneko gehienezko epean, Udaleko Atarian.

  Eskatzaileek dirulaguntza eskaera eta kontu korrontearen titulartasun ziurtagiria aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, ikastaroa amaitzen denetik 15 eguneko gehieneko epean, Udaleko Atarian, ondorengo agiriekin batera:

  • Ikastaroa egin duenaren NANaren fotokopia.
  • Ikastegiaren ziurtagiria, bertan honako hauek adieraziko dira: ikastaroaren hasiera eta amaiera datak, ordaindutako matrikula, izandako asistentzia, eginiko urratsak edo mailak, eta gainditu diren ala ez.

  Non eta nola eskatu daiteke?

  Aurrez-aurre:

  ATARIA – Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua)

  Goikoplaza z/g 20140 Andoain

  8:00 – 14:30 (Udan 8:00 – 14:00)

  Tf.: 943 300 830

  Internetez:

  Zerbitzu Telematikoak:

  Aurkeztu daitezke ere Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako sarrera erregistroetan eta postetxeetan.

  EUSKALTEGIAK ANDOAINEN:

  Andoaingo AEK

  Plazaola,2 – atzekaldea

  Tf.: 943 591 704 – web: www.aek.euse-posta: andoain@aek.eus

  BURUNTZALDEAN: http://euskara.buruntzaldea.eus/euskara/euskara-ikasi/euskaltegiak/aurkibidea/euskaltegiak