Euskara ikasteko

Euskara ikasteko dirulaguntzak

Helburua:

Andoaingo biztanleei beren euskalduntze prozesuan euskara ikastea sustatzeko diru-laguntzak ematea.

Onuradunak

  • 16 urtetik gorakoa izatea, dirulaguntzaren xede den ikastaroa amaitzen den datarako.
  • Andoainen erroldatuta egotea dirulaguntza eskatzen denetik zenbatzen hasita eta sei hilabete lehenagotik, gutxienez.
  • HABEk homolagatutako ikastaroa egitea HABEk homologatutako euskaltegietan, barnetegietan eta autoikaskuntza ikastegietan.

Baldintzak

Ikasleak gutxienez %85eko bertaratzea egiaztatu behar du

Eskabideak

Eskatzaileek aurretiazko eskabidearen inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, ikastaroa hasten denetik 30 eguneko gehienezko epean, Udaleko Atarian.

Eskatzaileek dirulaguntza eskaeraren inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, ikastaroa amaitzen denetik 15 eguneko gehieneko epean, Udaleko Atarian, ondorengo agiriekin batera:

  • Ikastaroa egin duenaren NANaren fotokopia.
  • Ikastegiaren ziurtagiria, bertan honako hauek adieraziko dira: ikastaroaren hasiera eta amaiera datak, ordaindutako matrikula, izandako asistentzia, eginiko urratsak edo mailak, eta gainditu diren ala ez.
  • Dirulaguntzaren eskabidean eskatzaileak ez badio ematen Udalari egiaztapen hau ofizioz egiteko baimena, Foru Ogasunaren aurrean zerga ordainkizuna eguneratuta duela egiaztatzen duen ziurtagiria.
  • Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren batek dirulaguntzarik eman badio edo oraindik erantzunik ez ezagutu arren beste dirulaguntzarik eskatuta baldin badauka, eskabidearen inprimakian bertan azaldu beharko du zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko erantzuna jaso badu, zein den jasoko duen diru kopurua.

 

Dirulaguntzak

Aurreko baldintzak betetzen dituztenek, ikastaroaren kostuaren %85eko dirulaguntza izango dute.

Matrikularen kostuaren %100 jasoko dute, aurretik zehaztutako baldintzak betetzeaz eta egiaztatzeaz gain, ondorengo baldintza hauetakoren bat ere betetzen duten horiek:

  • Familia unitateko kide bakoitzarengatiko diru-sarrera gordinen batez bestekoa LGS x 12 euro baino gehiagokoa ez izatea. Familia unitatetzat jotzen da ohiko helbidean elkarrekin bizi diren pertsona guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biztanleen udal erroldako datuak. Gurasoekin bizi diren 30 urtetik gorako dirulaguntza eskatzaileak, ordea, kide bakarreko bizikidetzako unitatetzat hartuko ditu Era berean, gurasoekin bizi diren eskatzailearen anaia-arrebak 30 urtetik gorakoak direnean, ez dira bizikidetzako unitateko kide konputagarritzat hartuko.
  • Familia ugariaren txartela edukitzea.

AUTOIKASKUNTZA ikastaroen kasuan, gehienezko dirulaguntza kopurua ………… eurokoa izango da, ikasleko eta ikasturteko.

.

EUSKALTEGIAK ANDOAINEN:

Andoaingo AEK
Plazaola,2 – atzekaldea
Tf.: 943 591 704 – web: www.aek.euse-posta: andoain@aek.eus

BURUNTZALDEAN: http://euskara.buruntzaldea.eus/euskara/euskara-ikasi/euskaltegiak/aurkibidea/euskaltegiak