Udako Unibertsitateko ikastaroak

UEU, EHU-UPV eta HIK HASIren ikastaroak egiten dituztenei dirulaguntzak:

Baldintzak:

  • Andoainen erroldatuta egotea.uda ikastaroak
  • 30 urte edo gutxiago izatea dirulaguntza eskatzen den momentuan.
  • UEU, EHU-UPV edota HIK HASIren uda ikastaroa euskaraz egitea.
  • %100eko asistentzia izatea.

Aurkeztu beharreko agiriak.

  • Eskabidearen inprimakia, dagokion bezala beteta eta sinatuta
  • NANren fotokopia.
  • Matrikularen ordainketa agiria.
  • Ikastaroa egin izanaren agiria. Bertan bertaratze maila adieraziko da.
  • Dirulaguntzaren eskabidean eskatzaileak ez badio ematen Udalari egiaztapen hau ofizioz egiteko baimena, Foru Ogasunaren aurrean zerga ordainkizuna eguneratuta duela egiaztatzen duen ziurtagiria.
  • Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren batek dirulaguntzarik eman badio edo oraindik erantzunik ez ezagutu arren beste dirulaguntzarik eskatuta baldin badauka, eskabidearen inprimakian bertan azaldu beharko du zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko erantzuna jaso badu, zein den jasoko duen diru-kopurua.

Dirulaguntzaren ezaugarriak

Matrikularen kostuaren %40 jasoko dute,  baldintzak betetzen eta egiaztatzen dituzten eskatzaileek, beti ere Udalak urte horretarako jarritako diru-kopurua agortuko ez balitz. 2015. urterako 400 euroz hornitu da dirulaguntza mota hau, eta eskatzaile guztiek egiaztatutako %40 ordaintzeko iritsiko ez balitz, ehuneko hainbesteko hori jaitsi egin beharko litzateke eskatzaile guztiei erantzun ahal izateraino.

Eskaera aurkezteko epea: Dirulaguntza-eskaerak aurkezteko epea 2015eko irailaren 15ean bukatuko da