Rikardo Arregi Kazetaritza Saria: proposamenak bidaltzea